top of page

Beynin vasküler malformasyonları başlıca dört grupta incelenir. Bunlar :

·       Kapiller telenjiyektazi           

·       Venöz anjiom

·       Kavernöz malformasyon (kavernom)

·       Arteriovenöz malformasyonlar (AVM)

Kavernom ve arteriovenöz malformasyonlardan başka bir bölümde ayrıntılı olarak bahsedildiğinden, bu bölümde venöz anjiom ve kapiller telenjektaziler anlatılacaktır.

Venöz Anjiyomlar

Venöz (toplar damar) anomalisi veya venöz malformasyon olarak bilinir. Bir tutam ven, genişlemiş yüzeyel veya derin venöz sisteme drene olan santral ağla birleşir. Damarlar arasında beyin dokusu bulunur. Çok nadiren anjiyografi tetkikinde görülebilir. Kalıtsal değildir. Düşük akımlı ve alçak basınçlıdır. Çoğu klinik olarak belirti vermez, çok nadiren de olsa nöbetlere ve daha nadiren kanamaya sebep olabilir. 

Tedavisi
Genelde, tedavi edilmezler çünkü çevre dokunun kirli kanının drenajını sağlarlar. Cerrahi, sadece kanıtlanmış kanama veya anjioama bağlı olduğu kanıtlanmış engellenemeyen nöbetlerde uygulanır. 

Kapiller telenjiyektazi           

En az anlaşılmış vasküler malformasyonlardır. Hafif genişlemiş düşük akımlı kapillerlerden oluşur. Hiçbir radyolojik çalışmada gösterilemeyebilir. Genelde otopsi çalışmalarında klinik önemi olmaksızın saptanırlar. İçlerinde nöral doku içerirler. Genelde tektir, ailevi sendromlarda birden fazla sayıda olabilir. Tedavi gerektirmezler.

bottom of page