top of page

      Omurga ve Omurilik Hastalıkları

 • Bel fıtığı, boyun fıtığı, sırt fıtığı

 • Belde kanalda daralma

 • Boyunda kanalda daralma

 • Omurgada eğrilikler

 • Omurlarda öne arkaya ve yana kaymalar

 • Omurga tümörleri

 • Omurilik tümörleri

 • Sinir kökü tümörleri

 • Omurga enfeksiyonları

 • Omurganın kırıkları

 • Endoskopik omurga ameliyatları

 • Ağrı

       Beyin Hastalıkları

 • Anevrizmalar

 • Arteriovenöz malformasyonlar

 • Beyin tümörleri

 • Kafa tabanına yerleşmiş lezyonlar

 • Hipofiz adenomları

 • Köşe tümörleri

 • Trigeminal nevralji

 • Hidrosefali

 • Beyin kanamaları

 • Kafa yaralanmaları

 • Endoskopik kafa ameliyatları

      Periferik Sinir Ameliyatları

 • Periferik Sinir Sıkışmaları

 • Sinirlerin kesileri 

 • Sinirlerin ezilme ve/veya ASY ile yaralanmaları

 • Brakial pleksus yaralanmaları

 • Sinir tümörleri

      Pediatrik Hastalıklar

 • Doğumsal omurga ve omurilik hasarları

 • Hidrosefali

 • Başın doğumsal anomalileri

 • Omurgada eğrilik ve şekil bozuklukları

bottom of page