Editörü olduğum kitaplar

 

 1. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Basım Evi-Ankara, “Orbita”  adlı kitapta editörlük, Editörler: Gönül E, Seçer Hİ, İzci Y, Düz B. Ankara, GATA Basımevi, 2011

 2. Buluş Tasarım ve Matbacılık Hizmetleri San. Tic.-Ankara, “Temel Nöroendoskopi” adlı kitapta editörlük, Editörler: Gönül E, İzci Y, Kutlay A.M, Seçer Hİ, Düz B. Ankara, Buluş Tasarım ve Matbacılık Hizmetleri San. Tic., 2012

Kitaplarda yazılan bölümler

 

 1. Daneyemez, M.K. ve H.İ. Seçer, “Periferik Sinir Yaralanmaları ve Fizyopatolojisi”, Periferik Sinir Cerrahisi, ed. N. Demircan ve M. Zileli, 1. Baskı, 99–108, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2008.

 2. Seçer, H.İ., “Nörofibromatozis”, Periferik Sinir Cerrahisi, ed. N. Demircan ve M. Zileli, 1. Baskı, 363–384, Buluş Tasarım ve Matbaacılık, Ankara, 2008.

 3. Seçer, H.İ., ve E. Gönül, “Penetran Kafa Travmaları”, Temel Nöroşirürji, ed. E. Kofralı ve M. Zileli, 2. Baskı, 633-648, Ankara, 2010

 4. Seçer, H.İ., ve M.K. Daneyemez, “Periferik Sinir Yaralanmaları ve Cerrahisi”, Temel Nöroşirürji, ed. E. Kofralı ve M. Zileli, 2. Baskı, 1763-1788, Ankara, 2010

 5. Seçer Hİ, Gönül E, “Orbitakranial Travmalar” Orbita, eds. E. Gönül, Hİ. Seçer, Y. İzci, B. Düz, 1. Baskı, 91–106, GATA Basımevi, Ankara, 2010

 6. Gönül E, Seçer Hİ,  “Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar” Orbita, eds. E. Gönül, Hİ. Seçer, Y. İzci, B. Düz, 1. Baskı, 135–175, GATA Basımevi, Ankara, 2010

 7. Daneyemez MK, Seçer Hİ. “Tuzak Nöropatilerinde Komplikasyonlar” Omurga Cerrahisinde Komplikasyon ve Revizyon, eds. A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Arslantaş, 49–61, Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2010

 8. Seçer  Hİ., Daneyemez MK. “Periferik Sinir ve Brakial Pleksus Yaralanmaları ve Tedavi Prensipleri” Omurga Travmalarında Tedavi Prensipleri, eds. A. Şenel, S. Çaylı, S. Dalbayrak, C. Temiz, A. Arslantaş, 248–280, Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2011

 9. Gönül E, Seçer Hİ, “Olfaktor Oluk Menengiomlarının Endoskopik Cerrahisi” Temel Nöroendoskopi, eds. Gönül E, İzci Y, Kutlay A.M, Seçer Hİ, Düz B. 88-100, Buluş Tasarım ve Matbacılık Hizmetleri San. Tic., Ankara, 2012

 10. Seçer Hİ, Gönül E,  “İntrakranial Anevrizma Cerrahisinde Endoskop Kullanımı” Temel Nöroendoskopi, eds. Gönül E, İzci Y, Kutlay A.M, Seçer Hİ, Düz B. 228-235, Buluş Tasarım ve Matbacılık Hizmetleri San. Tic., Ankara, 2012

 11. Gönül E, Seçer Hİ, İzci Y, " Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları" Nöroşirürjide Ateşli Silah Yaralanmaları, eds. Gönül E, İzci Y, 45-79, Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2013

 12. Tehli Ö, Seçer Hİ, Gönül E, " Periferik Sinirlerin Ateşli Silah Yaralanmaları" Nöroşirürjide Ateşli Silah Yaralanmaları, eds. Gönül E, İzci Y, 93-129, Buluş Tasarım ve Matbacılık, Ankara, 2013

 13. Seçer Hİ, Kahraman S, “Penetran Merkezi Sinir Sistemi Yaralanmaları”, Gün Sıfır Travmatoloji, eds. Hancı M, Uzan M, Bölüm 21, 341-354, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2013

 14. Seçer Hİ, Kahraman S, “İntramedüller Spinal Tümörler” Omurga ve Spinal Kord Tümörlerinin Tanı ve Tedavisi, eds. Aydınlı U, Kahraman S, Yalnız E, 125-147, Türk Omurga Derneği Yayınları-3, İris Basım, Ankara, 2016

 15. Aytar H, Seçer Hİ, “Servikal Travmaların Konservatif Tedavisi” Omurga Travmaları, eds. Kıter E, Türk Omurga Derneği Yayınları, İris Basım, Ankara, 2016 (Basımda)

 16. Seçer Hİ, Aytar H, “Dejeneratif Spondilolistezis” Dejeneratif Omurga Hastalıkları, eds. Altun N, Türk Omurga Derneği Yayınları, İris Basım, Ankara, 2016 (Basımda)

Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer

Tlf (Türkiye): 0 532 542 8339

Tlf (Kıbrıs)   : 0 548 842 8339

Bu websitesi Prof. Dr. Halil İbrahim Seçer'in resmi kişisel sayfasıdır. Bu sitede yer alan makale ve videolar izinsiz kopyalanamaz. Kaynak belirtilerek ve bağlantı verilerek alıntı yapılabilir. Bu sitede verilen bilgiler tanısal veya tıbbi öneri amaçlı olmayıp, bilgilendirme amaçlıdır. Tedavi için uzman bir hekime başvurunuz.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now