top of page

Ulusal dergilerde yayımlanan makaleler

 

 1. Yayla, O., M.N. Demircan, M. Kutlay, A. Çolak, Seçer H.İ., K. Kıbıcı, L. Tosyalı, O.N. Akın ve K. Alkan, “Torakal ve Lomber İnstabilizasyonlarda Transpediküler Fiksasyon Uygulaması, Sonuçları ve Komplikasyonları”, GATA Bülteni, 38, 220–227 (1996).

 2. Kutlay, M., A. Çolak, M.N. Demircan, O.N. Akın, K. Kıbıcı, Seçer H.İ.  ve L. Tosyalı, “Use of single vertebral body screw-plate fixation system in the treatment of ventrally located lesions of the middle of lower thorasic spine”, Turk Neurosurg, 9, 16–24 (1999).

 3. Çetinkal, A., M. Kutlay, A. Çolak, M.N. Demircan, S. Kaya ve Seçer H.İ., “Servikal Spinal Dejeneratif Hastalıklarda Anterior Servikal Revizyon Cerrahisi Neden ve Sonuçları”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 17(1), 15–21 (2007).

 4. Seçer, H.İ. ve M.K. Daneyemez, “Kranial ve Spinal Ateşli Silah Yaralanmaları”,  Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Nörotravmalar Özel Sayısı, 1(1), 107–114 (2008).

 5. Seçer, H.İ., “Nörotravmada Minimal İnvaziv Cerrahi Girişimler”, Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Nörotravmalar Özel Sayısı, 1(1), 54–62 (2008).

 6. Seçer, H.İ., B. Düz, A. Kırık, İ. Solmaz, Y. İzci ve E. Gönül, “Chronic Subdural Hematoma Treated By Two Burr-Hole Craniostomy and Closed-System Drainage in Elderly Patients”, Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi, 1(4), 220–228 (2008).

 7. Düz, B., M. Kaplan, Seçer H.İ.  ve E. Gönül, “Hipofiz Adenomlarının Tedavisindeki Gelişmeler”, Türk Nöroşirürji Dergisi, 18(3), 173–178 (2008).

 8. Seçer H.İ., Ö. Tehli, B. Düz, Y. İzci, M. Kaplan ve E. Gönül, “4. ventrikül tümörlerinin transvermian yolla cerrahi tedavi sonuçları”, Fırat Tıp Dergisi, 14(1), 42-46 (2009).

 9. Seçer H.İ., S. Göçmen, T. Cansever, M. Kaplan ve E. Gönül, “Clinical and radiological effects of the treatment modalities in a case of arachnoid cyst rupture”, Fırat Tıp Dergisi, 14(1), 97-100 (2009)

 10. K. Üngören, Seçer H.İ, İ. Solmaz, K.M. Akay. “Spinal Cord Injury Without Radiographic Abnormality (SCIWORA) In A Young Man: Case Report.” Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2(1): 21–26 (2009)

 11. Solmaz İ, Önal B, Civelek E, Pusat S, Kırçelli A, Seçer Hİ, İzci Y, Gönül E. “Kraniyoplasti Ameliyatlarında Klinik Deneyim: Kısa Derleme.”  Türk Nöroşirürji Dergisi, 20(1): 36–42  (2010)

 12. Solmaz İ, Civelek E, Dinç C, Seçer Hİ, Temiz Ç, Gönül E.  “Supra- and Infratentorial Acute Epidural Haematoma: A Case Report” Sinir Sistemi Cerrahisi Dergisi 2(3): 161–163 (2009)

 13. Temiz Ç, Kural C, Kırık A, Pusat S, Seçer Hİ, Gönül E, İzci Y. "Spinal Tümörler ve Cerrahi Tedavi Sonuçları: Retrospektif Çalışma" Fırat Tıp Dergisi, 16(4), 179-185 (2011)

 14. Secer H.İ., Cansever T, Tehli Ö, Kahraman S. “Amınoguanıdıne and Methylprednısolone Effect In Spınal Cord Injury: Experımental Study” The Journal of Turkısh Spinal Surgery, 25(4):251-258 (2014)

 15. Cetinalp N.E., Ozsoy K.M., Secer H.İ., Kahraman S., Benli İ.T.  “The Clinical Results Of The Calcified Thoracic Disc Herniations Treated With Transpedicular Approach” The Journal of Turkısh Spinal Surgery, 25(4):283-288 (2014)

 16. Tehli Ö, Temiz NÇ, Özer Mİ, Pusat S, Kırık A, Daneyemez MK, Seçer Hİ, Gönül E. “Spinal kord travma modelinde aminoguanidin ile N-Asetilsistein’in ayrı ayrı ve birlikte nöroprotektif etkilerinin incelenmesi” Gülhane Tıp Dergisi 57: 91-97 (2015)

bottom of page