top of page

Sırt ağrısı nedenleri

Daha az hareketli olması nedeniyle sırt ağrıları bel ağrılarına göre daha az görülür. Ancak sırt ağrısından yakınanlar da küçümsenmeyecek kadar fazladır. Sırt bölgesinden kaynaklanan ağrılar olabileceği gibi diğer hastalıklar nedeniyle sırt bölgesine yansıyan ağrılar da olabiliyor. Bunların en önemlisi ise mide ve barsak ülseri ile kalp krizidir. Yaş gruplarına göre sırt ağrısı yapan nedenler değerlendirildiğinde en yaygın nedenler şunlardır:

 • Çocukluk döneminde: Sırt omurlarının şekil bozukluğu nedenli özellikle kifoz (kamburluk) ve skolyoza (omurganın yana eğriliği) bağlı sırt ağrıları, ayrıca tüberküloz ve tümörlere bağlı sırt ağrıları

 • Erişkin dönemde: Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı), tüberküloz, ankilozan spondilit ve myofasial ağrı sendromuna (kulunç) bağlı sırt ağrıları,

 • Yaşlılık döneminde: Osteoartroz (kireçlenme), osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tümörlerine bağlı sırt ağrıları.

Akut nedenler:

– Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı)
– Çökme kırıkları

Kronik nedenler:

 • Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı)

 • Torasik spondiloz (kireçlenme)

 • Torasik bölge omurlarında kanal darlığı

 • Omurganın iltihaplı hastalıkları

 • Tümörler

 • Ankilozan spondilit

 • Metabolik kemik hastalıkları

 • Myofasial ağrı sendromu (kulunç)

 • Başka bölgelerden yansıyan ağrılar

 • Psikolojik sırt ağrısı

Torasik disk herniasyonu (sırt fıtığı):

Omurga fıtıklarının %2-3’ünü oluşturur. Daha çok sırt omurlarının alt kısmında görülür. Ağrı göğüse, karına veya bacaklara vurabilir. Tanıda muayene ve o bölgenin görüntülenmesi önemlidir. Tedavide analjezikler (ağrı kesiciler) ve fizik tedavi uygulamaları faydalıdır. İlerlemiş vakalarda ameliyat gerekebilir.

Omurga çökme kırıkları:

Ani ve şiddetli sırt ağrısı yapabileceği gibi hafif ağrılı veya ağrısız da olabilir. Sırt bölgesi tümörleri veya başka bölgeden yayılan tümörler, osteoporoz (kemik erimesi) ve kemik tüberkülozu en sık rastlanan çökme kırıkları nedenlerindendir.

Torasik spondiloz (kireçlenme):

Sırtta ağrı ve tutukluluk yapar. Zamanla sırtta kamburluk gelişebilir.Uzun süre ayakta kalmak ve yük taşımakla ağrılar artar. Spondiloza torasik spinal kanal stenozu (sırt bölgesi omurlarında kanal darlığı) da eşlik edebilir. Bu durumda sinir ve omurilik basısına bağlı yakınma ve bulgular görülebilir. Tedavide ilaç tedavisi ve fizik tedavi, şikayetlerin düzelmemsi durumunda ve nörolojik bozukluk ortaya çıkarsa cerrahi tedavi ile sinir basılarının rahatlatılması ve oluşan deformitelerin düzeltilmesi yapılabilir.

Enfeksiyonlar:

En sık olarak tüberküloz görülür, ayrıca kan yolu ile diğer mikroorganizmaların da sırt omurlarına yayılımı olabilir.

Tümörler

Ağrı en sık görülen belirtidir. Karakteristik olarak en çok gece istirahat sırasındadır ve egzersizle ağrının şiddeti azalır. Ağrı genellikle bıçak saplanır gibidir ve öksürmekle, aksırmakla, ağır kaldırmakla şiddetlenir. Çoğunlukla hastayı uykudan uyandırır.

Postural deformiteler (omurlardaki şekil bozuklukları):

Kifoz (kamburluk),skolyoz (omurganın yana eğriliği) sıklıkla sırt ağrısı nedenlerindendir. Tedavinin iki amacı vardır. Eğriliğin düzeltilmesi ve ilerlemenin durdurulması. Skolyoz tedavisinde fizik tedavi uygulamaları veya cerrahi yöntemler uygulanabilir.

Ankilozan spondilit

Sırt omurlarını tutarak ve göğüs kafesinin hareketlerini kısıtlayarak sırt ağrısına neden olan romatizmal bir hastalıktır.

Osteoporoz (kemik erimesi):

Akut (ani başlangıçlı) veya kronik (zaman içinde gelişen) sırt ağrısı yapabilir. Akut ağrı omurlardaki çökme kırıklarına bağlıdır. Kronik ağrı ise omurga kaslarındaki dengenin bozulması ile ilgilidir.Kırık olmadıkça kemiklerde genellikle hassasiyet yoktur.

Myofasial ağrı sendromu (Kulunç,kas romatizması):

Kaslarda görülen ağrı, hassasiyet ve tutuklukla karakterize bir hastalıktır. Fibromiyalji sendromu ile çoğunlukla karıştırılır. Oysaki fibromiyalji sendromunda ağrı daha yaygındır, myofasial ağrı sendromu ise daha az kas grubunu ilgilendirir. Fibromiyalji de ağrı tutukluk ve hassasiyet vücudun her tarafında yaygındır, miyofasial ağrıda ise bir veya birkaç bölgededir. Myofasial ağrıda yorgunluk ve uykusuzluk yoktur ya da daha hafiftir. En önemli sebepleri travmalar, duruş bozuklukları, tekrarlayan hareketler, stres, aşırı sigara kullanımı, doğumsal bozukluklardır.

Yansıyan ağrılar:

 • Mide ve barsak ülserleri

 • Böbrek iltihapları

 • Pankreas hastalıkları

 • Kalp krizi

bottom of page