top of page

Beyin sapımız ile beyinciğimizin komşu olduğu, kulak arkasına denk gelen alana köşe adı verilir. Bu bölgede sıklıkla akustik nörinoma olmak üzere  meningioma, epidermoid tümör ve benzeri tümörlerde bulunur. Burada bu bölgenin tümörlerinin büyük kısmını oluşturan akustik nöromadan bahsedilecektir. Akustik tümörler beyin sapından çıkıp , kulak yapılarına giden ve işitme ile denge sisteminde görevli sekizinci sinirden köken alan, iyi huylu, kapsüllü, Schwan hücrelerinden çıkan tümörlerdir. Bu bölgede ayrıca beş, yedi, dokuz, on, onbir ve onikinci sinirlerde bulunur.

 

Tüm intrakranial tümörlerin %6-8’ini oluşturur. Kadınlar biraz daha sık etkilenir. Aailesel (Nörofibromtozis ile birlikte)(%5’i) veya sporadik (tek)(%95’i) olabilir. Sıklıkla süperior vestibüler sinirden daha az olarak inferior vestibüler sinirden köken alır. Köşe tümörlerinin %78’ini oluşturur. Akustik nörinomaların %50’si yılda 1-2 mm büyür ve genelde büyüme hızı sabittir.

 

Belirtileri:

Belli büyüklüğe kadar belirti vermez, çünkü çıktığı yapı sinir elemanı değil siniri koruyan kılıftır. Hastalığın tanısındaki ilk semptom genelde işitme kaybıdır. Başlangıçta telefonda hasta tiz sesleri duymaz, konuşmayı kaçırır. Kitle büyüdükçe işitme de giderek kaybolur ve sonunda hastayı sağır eder. Tümörün büyüklüğü ile yaptığı hasarlar arasında her zaman orantılı bir durum yoktur. Daha sonra dengesizlik, tinnitus (çınlama) ve kafa içi basınç artışı bulguları (baş ağrısı, kusma) görülebilir. Yüz kaslarını çalıştıran fasiyal sinir (Yedinci sinir) tümörün üzerinde yapışarak gerilir ve fasiyal sinir bu gerilmeyi çok iyi tolere eder ve çok geç evrelere kadar yüz felci görülmez. Tümör büyümeye başladıktan sonra diğer sinirlere ve artmış kafa içi basıncına bağlı bulgular ortaya çıkmaya başlar.

 

Tanı:
Tümörün tanısı MR ve BT ile konur. Ayrıca hastalarda işitme testleri de yapılmalıdır.

 

Tedavi:

Tümörün tedavisinde ilk seçenek cerrahidir. Cerrahi yöntemin seçiminde hastanın yaşı, duyma durumu, tümör büyüklüğü ve cerrahın tecrübesi önemlidir. Sıklıkla yüz felci ve işitmenin daha da azalması söz konusu olabilir. Bu nedenle son zamanlarda radyocerrahi (gama knife ve cyber knife vb.) 2 cm den küçük leyonlarda kullanılabilir ve sonuçların iyi olduğu gösterilmiştir. Radyocerrahi cerrahi ile de kombine edilebilir. Komplikasyondan kaçınmak için tümör küçültülüp radyocerrahi uygulanabilir.

bottom of page