top of page

Kavernöz Malformasyonlar (Kavernomlar)

Kavernöz hemanjiyom, kavernom, kavernöz anjiyom ve anjiyom olarak bilinir. Beyinin içinde yerleşim gösteren, ancak içinde beyin dokusu içermez,  geniş besleyici arter veya drenaj veninden yoksundur,  iyi sınırlı, düzensiz kalın ve ince duvarlı damar kanallarından oluşan iyi huylu damarsal bir kitledir. Genelde 1-5 cm büyüklüğündedir. Vakaların yarısında birden fazla olabilir. Kanamış, kalsifiye (kireçlenmiş) veya pıhti ile tıkanmış (tromboze) olabilir. Kavernomların içi değişik dönemlerdeki kanamış kan  elemanlarıyla doludur. %0,02-0,13 oranında görülme sıklığı vardır. Kalıtsal olabildiği gibi sonradan da oluşabilir. Düşük akımlı lezyonlardır.

 

Belirtiler:

Nöbetle (%60) (yeni nöbet gelişme oranı %2,4/yıldır), ilerleyici nörolojik bozuklukla (%50), kanamayla (%20) (toplam kanama riski ≈ %2,6-3,1/yıldır) ve  hidrosefali ile kendini gösterir. Rastlantısal olarak da bulunabilir.

 

Tanı:

Genelde anjiyografi ile gösterilemez, ancak MR’da gösterilebilir veya BT (özellikle kontrastlı) de görülebilir. Küçük kanamaları işaret eden hemosiderin ile çevrelenmiştir. 

 

Tedavi:

Tedavi tartışmalıdır. Semptomatik ve ulaşılınabilen lezyonlarda cerrahi en iyi seçimdir, radyocerrahi ulaşılınamayan lezyonlarda kanama riskini düşürebilmektedir.

bottom of page