top of page

Dural AVM

Dural arteriyovenöz fistül olarak bilinir. Beynin dura denen dış zarının katmanları arasında yerleşmiş olan arteriovenöz şantlardan oluşan damarsal anomalilerdir ve duraya girmeden önce sıklıkla beynin ana damarlarının dallarından beslenir. Genel anlamda gerçek AVM değillerdir ve direkt fistül olarak sınıflandırılır.
 

Genel olarak duradaki ana toplar damarların çevresinde bulunurlar. Tüm kafa içil AVM’lerin %10-15’ini oluştururlar. %61-66 oranında kadınlarda görülür ve hastalar 40-50 yaşlarındadır. Nadiren çocuklarda görülür.

Kulak çınlaması, başının arka kısmında üfürüm, görmede bozulma, baş ağrısı şeklinde belirti verebilir. Kanama riski AVM’lerden daha azdır.

 

Tedavide lezyonun içinin anjiogarfik yöntemle doldurulması işi olan embolizasyon ilk seçenek olabilir. Ya da cerrahiye katkı sağlar ve ciddi kanama riskini azaltır. Radyocerrahi (Gama knife, Cyber kinife vb.) embolizasyondan sonra kullanılabilir. 

bottom of page